หน้าแรก

artboard-1
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e0%b8%97%e0%b8%aa-2
%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%8d65
web

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการบริหารงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

การส่งเสริมคุณธรรมและวินัย

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวหน้าหน่วยงาน

นายสุรชัย บุรพานนทชัย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลพาณิชยนาวี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักแผนงาน
โทรศัพท์ 0-2233-7163

บริหารเงินงบประมาณ

หน่วยงานในสังกัด

สถิติผู้เข้าชม

วันนี้
28
เดือนนี้
975
สัปดาห์นี้
248
ทั้งหมด
11,425