ติดต่อหน่วยงาน

สำนักแผนงาน กรมเจ้าท่า  ชั้น 6 อาคาร 162 ปี

เลขที่ 1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์: 02-2337163 โทรสาร: 02-238-1628 อีเมล์ : planning@md.go.th

        

02-2331311-8

ต่อหมายเลขภายใน

      โทรศัพท์          สถานที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 9602 02-235-3087 อาคาร 162 ปี ชั้น 6
กลุ่มนโยบายและแผนงาน 9603 – 9607 02-233-7163 อาคาร 162 ปี ชั้น 6
กลุ่มสถิติวิเคราะห์ 9608 – 9610 02-234-3593 อาคาร 162 ปี ชั้น 6
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 6402 – 6404 02-236-2340 อาคาร 6 ชั้น 4
กลุ่มกิจการระหว่างประเทศ 6501 – 6502 02-236-5058 อาคาร 162 ปี ชั้น 5

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:551

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่