ติดต่อหน่วยงาน

สำนักแผนงาน กรมเจ้าท่า  

เลขที่ 1278 ถ.โยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์: 02-2337163 โทรสาร: 02-238-1628 อีเมล์ : planning@md.go.th

        

02-2331311-8

ต่อหมายเลขภายใน

      โทรศัพท์         สถานที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป31302-235-3087อาคาร 162 ปี ชั้น 6
กลุ่มนโยบายและแผนงาน310,311,315,316,20702-233-7163อาคาร 162 ปี ชั้น 6
กลุ่มสถิติวิเคราะห์268,269,27002-234-3593อาคาร 162 ปี ชั้น 6
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ333,334,33502-236-2340อาคาร 162 ปี ชั้น 5
กลุ่มกิจการระหว่างประเทศ203,27902-236-5058อาคาร 162 ปี ชั้น 5

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:

Post View : 209

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่