สำรวจข้อมูลความหนาแน่นผู้โดยสารเรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติวิเคราะห์ ออกสำรวจข้อมูลความหนาแน่นผู้โดยสารเรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2565
โดยมีท่าเรือด่วนเลียบฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และเรือทัวร์ จำนวน 44 ท่าเรือที่สำรวจ ดังนี้

ท่าปากเกร็ด ท่าวัดกลางเกร็ด ท่ากระทรวงพาณิชย์
ท่าสะพานพระนั่งเกล้า ท่านนทบุรี ท่าพิบูลสงคราม 2
ท่าสะพานพระราม 5 ท่าวัดเขียน ท่าวัดตึก
ท่าวัดเขมาภิรตาราม ท่าพิบูลสงคราม 1 ท่าสะพานพระราม 7
ท่าวัดสร้อยทอง ท่าบางโพ ท่าเกียกกาย
ท่าเขียวไข่กา ท่ากรมชลประทานสามเสน ท่าพายัพ
ท่าวัดเทพากร ท่าวัดเทพนารี ท่าสะพานกรุงธน
ท่าเทเวศร์ ท่าสะพานพระราม 8 ท่าบางลำพู
ท่าพระปิ่นเกล้า ท่ารถไฟ ท่าพรานนก
ท่ามหาราช ท่าช้าง ท่าวัดอรุณฯ
ท่าราชินี ท่าปากคลองตลาด ท่าสะพานพุทธ
ท่าราชวงศ์ ท่ากรมเจ้าท่า ท่าสี่พระยา
ท่าไอคอนสยาม ท่าวัดม่วงแค ท่าโอเรียนเต็ล
ท่าสาทร ท่าวัดเศวตฉัตร ท่าวัดวรจรรยาวาส
ท่าวัดราชสิงขร ท่าเอเชียทีค

วันที่:11 เมษายน 2565

เข้าชม:

Post View : 51

ข้อมูลโดย: adminplanning

แกลเลอรี่