สำรวจข้อมูลความหนาแน่นผู้โดยสารเรือยนต์ข้ามฟาก (ช่วงที่ 2 วันที่ 28-30 เมษายน 2565)

เจ้าหน้าที่กลุ่มสถิติวิเคราะห์ สำนักแผนงาน ออกสำรวจสำรวจข้อมูลความหนาแน่นผู้โดยสาร
เรือยนต์ข้ามฟาก ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2565 จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่
1.ท่าเทศบาลปากเกร็ด-ท่าวัชรีวงศ์
2.ท่าราชวงศ์-ท่าดินแดง
3.ท่าสาธุประดิษฐ์-ท่าวัดบางพึ่ง
4.ท่าพระราม 3-ท่าคลองลัดโพธิ์
5.ท่าวิบูลย์ศรี-ท่าพระสมุทรเจดีย์
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ประกอบการวางแผน ปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการผู้โดยสารทางน้ำ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายงานข้อมูลความหนาแน่นผู้โดยสารทางน้ำ

วันที่:05 พฤษภาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 54

ข้อมูลโดย: adminplanning

แกลเลอรี่