ประกาศผู้ชนะเลิศในกิจกรรมการลดน้ำหนักเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ประกาศผู้ชนะเลิศในกิจกรรมการลดน้ำหนักเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

เมื่อพุธวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาววิศัลยา ปานเจริญ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักแผนงาน
ร่วมกิจกรรมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในกิจกรรมลดน้ำหนักเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ณ บริเวณหน้าห้องออกกำลังกาย อาคาร 162 ชั้น 5

กิจกรรมลดน้ำหนักเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกิจกรรมภายใต้แผนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมของสำนักแผนงาน
ที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเห็นผลที่ชัดเจน
โดยเริ่มกิจกรรม วันที่ 1 มีนาคม – 1 มิถุนายน 2565 เกณฑ์การตัดสินผู้ที่ชนะเลิศ
จะเปรียบเทียบผลจากน้ำหนักก่อนเริ่มกิจกรรม และเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดเป็นสัดส่วน
โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้
1.ชนะเลิศประเภทชาย เงินรางวัล 2,000 บาท คือ นายบุรินทร์ จันทร
2.ชนะเลิศประเภทหญิง เงินรางวัล 2,000 บาท คือ นางสาวจีฬารัตน์ เกษทองมา
3.รางวัลคะเเนนรองลำดับสุดท้าย เงินรางวัล 1,000 บาท คือ นายสุกฤษณ์ ซ่อนกลิ่น
4. รางวัลถูกใจคนให้ (สุ่ม) เงินรางวัล 1,000 บาท คือ นายสมโภช วัฒนไวฑูรย์ชัย
5. รางวัลถูกใจคนให้ (ถูกใจประธาน) เงินรางวัล 1,000 บาท คือ นายนันทิภาคย์ รัตนพันธุ์

วันที่:13 มิถุนายน 2565

เข้าชม:264

ข้อมูลโดย: adminplanning

แกลเลอรี่