พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ ที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาววิศัลยา ปานเจริญ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ ที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่กรมเจ้าท่าจัดขึ้นนำโดย นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า และผู้บริหารกรมเจ้าท่า

วันที่:27 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 50

ข้อมูลโดย: adminplanning

แกลเลอรี่