มาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่:18 เมษายน 2566

เข้าชม:162

ข้อมูลโดย: adminplanning